Otevírací - doba

Po - Pá, 8:00 - 17:00

Zavolejte - nám

+420 704 395 355

Napište nám - email

robert-cermak@email.cz

Blog Topenář

Kvalifikace instalater

Topenářské instalatérské práce vlastnosti a kvalifikace - Instalatér Topenář - vyrábějí, montují, udržují a opravují vnitřní a venkovní rozvody vody, topení, kanalizace. Připojují spotřebiče a lékařské vybavení, jakož i vybavení pro plynové rozvody a topné systémy. Topenář Instalatér instalatérské práce firmy v katalogu topenářské práce vlastnosti kvalifikace topenář

Pracovní aktivity a kvalifikace:

▪ Přečtěte si instalační dokumentaci, dílenské výkresy a technické výkresy.

▪ Identifikovat pracovní postupy, prostředky, materiály a metody související s povahou prováděných činností.

▪ Kontrola stavebního prostoru pro montáž rozvodů vody topení, elektrospotřebičů, zařizovacích předmětu a technického a sociálního zařízení.

▪ Evidence technických údajů o postupu prací a výsledcích.

▪ Montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu a ústředního topení.

▪ Montáž a demontáž měřicích, regulačních, regulačních a bezpečnostních zařízení.

▪ Demontáž, seřízení, údržba a opravy instalovaných zařízení.

▪ Ruční a strojní obrábění a obrábění materiálů pro různé typy instalací.

▪ Mechanické a ruční čištění odpadů a splašků.

▪ Potrubí a tvarovky izolujte v souladu s platnými předpisy.

▪ Zkontrolujte těsnost provozních plynů a kapalin i funkci realizovaných rozvodů a instalovaných zařízení.

▪ Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární prevence a požární ochrany.

Kvalifikace - školní vzdělání

Školní vzdělání topenářské instalatérské práce definují stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím RVP), který je nejvhodnějším nebo nejvhodnějším vzdělávacím základem pro výkon příslušné profese a profesního zaměření.

Kvalifikace - pokračující vzdělávání

Další vzdělávání v topenářských a instalatérských pracích zahrnuje např. odbornou způsobilost podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků soustavného vzdělávání, akreditované kurzy, (např. rekvalifikace) a další uznávané kvalifikace vedoucí k získání kvalifikace A. povinni vykonávat určité povolání, nebo profesi.

Profesionální vzdělání je:

Víme, že tato spokojenost závisí na kvalitě odvedené práce, kvalitě použitých materiálů a ceně díla. Takto zpracováváme všechny objednávky. Kvalita - Používáme všechny dostupné materiály s certifikáty kvality. Nízké ceny - u řemeslníků nejou opravdu důležité, jde o recenze firmy v katalogu. Začneme tedy tím, že odšroubujeme šrouby v odtokové mřížce dřezu a voda z dřezu odteče ať nemusíte volat. Tradice - Firem založených před rokem 2010 a Odbornost – veškerou práci děláme sami nebo pečlivě dohlížíme - toto jsou kritéria kvality.

 Instalatér, montér vnitřních rozvodů plynu a zařízení ( 36-005-H )

 Instalatér, montér vnitřní vody a kanalizace ( 36-003-H )

 topenář ( 36-004-H )

Legislativní požadavek na pracovní způsobilost:

Nezbytné (tedy povinné) požadavky na kvalifikaci osoby k výkonu povolání - tedy požadavky upravující vstup do povolání, specializace. Tyto požadavky vycházejí ze specifických legislativních ustanovení.

Doporučeno - řízení osobního automobilu - řidičský průkaz sk. B Podle vyhlášky č.

Instalatérské prvky při stavbě domu tvoří mnoho potrubního (vícevrstvé mědění a ocelové trubky), například koupelny toalety kuchyně. Vodovodní prvků v rodinném domu se skládá také ze sanitárního zařízení, které jsou zodpovědná za dodávání vody. Důležitou součástí je také potrubí v instalacích, které je zodpovědné za odpad odváděný mimo dům. Ten je často vyroben z plastu.

Za nejkvalitnější materiál je vyžadován plast pro teplou a pitnou vodu do domu. Kvalita značí jen jako dlouhotrvající bezporuchový materiál, ale vlastosti chemického složeni plastu, zase naopak podporují bakterie ohrožující zdraví a život člověka. Množení bakterií je 500x rychlejší v materiálu PPR, než v měděné trubce a to na pitnou vodu při teplotě 20C po dobu 14 dnů v klidném stavu.

Topenář Instalatér – topenářské instalatérské práce